FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Katalog dokumentov javnega značaja

Pravila FIHO
Poslovnik o delu FIHO
Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO
Navodilo za uporabo meril pri ocenjevanju finančno ovrednotenih letnih delovnih programov 2.10.2012 z obema katalogoma
Navodilo o razpolaganju z rezervnimi sredstvi
Pravilnik o organiziranju in izvajanju nadzora v invalidskih in humanitarnih organizacijah
Pravilnik o javnem naročanju
Navodilo o posredovanju informacij javnega značaja
Kodeks etičnih načel delovanja FIHO
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi FIHO

Zakon o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije
Zakon o igrah na srečo
Zakon o invalidskih organizacijah
Zakon o humanitarnih organizacijah
Zakon o socialnem varstvu

Financni načrt za leto 2002
Financni načrt za leto 2003
Financni načrt za leto 2004
Financni načrt za leto 2005
Financni načrt za leto 2006
Financni načrt za leto 2007
Financni načrt za leto 2008
Financni načrt za leto 2009
Financni načrt za leto 2010
Financni načrt za leto 2011
Financni načrt za leto 2012
Financni načrt za leto 2012 - rebalans
Financni načrt za leto 2013
Financni načrt za leto 2013 - rebalans
Financni načrt za leto 2014
Financni načrt za leto 2015
Financni načrt za leto 2016
Financni načrt za leto 2017
Finančni načrt za leto 2018
Finančni načrt za leto 2019

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2000
Razporeditev sredstev FIHO za leto 2001
Razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam za leto 2002
Razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za leto 2002
Razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam za leto 2003
Razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za leto 2003
Razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam za leto 2004
Razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za leto 2004
Razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam za leto 2005
Razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam za leto 2005
Sklep o dofinanciranju za leto 2005
Razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2006
Razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2007
Razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2008
Razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2009
Razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2010
Razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2011
Razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2012
Dofinanciranje za leto 2012
Drugo dofinanciranje za leto 2012
Razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2013
Razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2014
Dofinanciranje za leto 2014
Razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2015
Dofinanciranje za leto 2015 - invalidske organizacije
Dofinanciranje za leto 2015 - humanitarne organizacije
Razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2016
Razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2017
Razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam za leto 2018

Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 1998
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 1999
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2000
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2001
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2002
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2003
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2004
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2005
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2006
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2007
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2008
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2009
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2010
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2011
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2012
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2013
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2014
Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO za leto 2015

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji