FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Javni razpis 2018

Besedilo Javnega razpis FIHO za leto 2018

Svet FIHO je na seji 10.10.2017 sprejel Finančni načrt za 2018 in besedilo
JAVNEGA RAZPISA ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV FUNDACIJE V LETU 2018
Objava Javnega razpisa - Uradni list dne 13.10.2017

Pri ocenjevanju vlog invalidskih in humanitarnih organizacij bosta Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam uporabili
Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO
ter
Navodila o uporabi meril za ocenjevanje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij.

Vlogo za leto 2018 bo potrebno izpolniti in oddati preko spletnega programa FIHO Razpisi. Zadnji rok za oddajo je 13.11.2017. Pred izpolnjevanjem obrazcev v spletnem programu predlagamo, da si preberete
Vsebinska navodila za izpolnjevanje razpisa FIHO  

Za spletni program kliknete gumb SPLETNI PROGRAM na levi strani! Na spletu lahko prebirate:
Na voljo je tudi:   Uporabniški priročnik v .pdf obliki

   
Izobraževanje za organizacije
bo potekalo v prostorih Emona Efekta v Stegnah 21 c v Ljubljani, II. nadstropje (nadstropje višje od prostorov FIHO).
- torek 17.10.2017 od 9.00 do 12.00 ure za invalidske organizacije
- sredo 18.10.2017 od 9.00 do 12.00 ure za humanitarne organizacije

Udeležbo na informativnih dnevih je potrebno zaradi razporeditve udeležencev glede na prostorske zmogljivosti predhodno sporočiti strokovni službi FIHO na e-mail: info@fiho.si

 

 
 

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji