FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Finančni načrt FIHO za 2010

FUNDACIJA FIHO SPREJELA FINANČNI NAČRT ZA LETO 2010

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) bo v letu 2010 med invalidske in humanitarne organizacije razdelila 22,53 milijona evrov - Svet Fundacije FIHO sprejel predlog javnega razpisa za razporeditev sredstev med invalidske in humanitarne organizacije

(Ljubljana, 28. september 2009) Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) je na današnji seji sprejel predlog javnega razpisa za razporeditev sredstev med invalidske in humanitarne organizacije za leto 2010. Po sprejetem finančnem načrtu bo fundacija prihodnje leto med invalidske in humanitarne organizacije razdelila 22,53 milijona (14,64 milijona evrov bo namenjeno invalidskim, 7,89 milijona evrov pa humanitarnim organizacijam).

"Načrt za prihodnje leto je, glede na gospodarska gibanja in glede na vdore tujih ponudnikov iger na srečo, zelo pogumen. Upamo, da ga bomo realizirali," je dejal direktor Fundacije FIHO Janez Jug in dodal, da se vdore tujih internetnih ponudnikov iger na srečo sicer ne da reševati z zakoni (čeprav bi morali kljub vsemu plačevati koncesijo, iz katere bi se financirale tudi invalidske in humanitarne organizacije), ampak bi se morali domači ponudniki tako usposobiti, da bi bili enakovredni in konkurenčni tujim ponudnikom. "Vplivati bi morali na Slovence, da s tem, ko igrajo pri domačih ponudnikih, pomagajo invalidskim in humanitarnim organizacijam," je še povedal Janez Jug in dodal, da so bili prihodki od koncesijskih dajatev (Loterija Slovenije, Športna loterija in posebne igre na srečo) v prvih osmih mesecih letošnjega leta za 2,38 milijona evrov (15,2 odstotka) manjši kot v enakem obdobju lani.

Člani Sveta Fundacije FIHO so sprejeli sklep, da se presežek prihodkov in odhodkov iz leta 2008 v višini 0,73 milijona evrov razporedi humanitarnim in invalidskim organizacijam, in sicer za izvajanje socialnih programov (invalidske organizacije) ter financiranje socialno najbolj ogroženih skupin in posameznikov, pripravo toplih obrokov in plačilo najnujnejših položnic (humanitarne organizacije).

Člani Sveta Fundacije FIHO so še sprejeli sklep, ki nalaga predstavnikoma fundacije v nadzornem svetu Loterije Slovenije, da pozoveta upravo Loterije Slovenije, da takoj pristopi k izvajanju spletnih iger na srečo, kot to že dela Športna loterija, ter da uprava pojasni, zakaj še ne prireja spletnih iger.


Dodatne informacije Janez Jug, direktor Fundacije FIHO, 01/500 77 00

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji