FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
Fax: +386(01) 500 77 10

E-mail: info@fiho.si

 domov 


Hitre komunikacijske povezave za FIHO zagotavlja T-2

 

Sestava - organi FIHO

Nadzorni odbor FIHO - 3. mandat 2008 - 2013
1. mag. Aljoša REDžEPOVIČ - predsednik

2. Marija Štrbenc - namestnica predsednika

 

3. Imre JEREBIC - član

 

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji