FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Poročanje o porabi sredstev

Poročanje o porabi sredstev za leto 2017

Skladno z akti fundacije FIHO morajo organizacije, ki so prejele sredstva FIHO v letu 2017 izdelati  poročilo o njihovi porabi. Pogoji so:

- Rok za predložitev letnega poročila je 28. 2. 2018
- Poročilo se nanaša na obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017
- Poročilo je treba poslati na predpisanem obrazcu FIHO3 in FIHO4 v pisni obliki

Za pripravo poročila je obvezna uporaba Spletne aplikacije 'FIHO Razpisi'

Ta  ponuja uporabniku v poročilih nekaj vpisanih podatkov. Uporabi se podobno kot pri pripravi vloge. Vse organizacije, ki so že prijavljene kot uporabniki v program, vstopajo v pripravo poročila z gesli, ki jih imajo.

Končna faza uporabe spletnega programa je izpis obrazca FIHO3 (in v nekaterih primerih FIHO4) na papir.

Za spletni program kliknete gumb na levi strani!


Preberite si poglavje 10.
Uporabniški priročnik v .pdf obliki - primeren za izpis:

PRI PRIPRAVI POROČIL za leto 2017

Vsem adminsitratorjem v zvezah in društvih priporočamo, da si preberejo Navodila (Pomoč) - poglavje 10. Tam so opisane vse specifike letošnjega poročanja, glavni poudarki pa so:
- v standardnem poročilu dobimo v rubrikah 'Odobreno' že vpisane zneske iz sklepa, dofinanciranja in prerazporeditev.

Organizacije prejemnice sredstev iz rezerve za leto 2017 izpolnijo poleg standardnega poročila tipa P še dodatno poročilo za poročanje o porabi sredstev iz rezerve - poročila tipa E. Tudi tukaj dobijo že vpisane zneske v rubrikah 'Odobreno'.

Administratorji v zvezah, ki imajo lokalna društva naj si preberejo navodila - poglavje 10.2.   

 
 

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji