FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Javni razpis 2019

Besedilo Javnega razpis FIHO za leto 2019

Svet FIHO je na seji 25.10.2018 sprejel Finančni načrt za 2019 in besedilo
JAVNEGA RAZPISA ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV FUNDACIJE V LETU 2019
Objava Javnega razpisa - Uradni list dne 26.10.2018

Pri ocenjevanju vlog invalidskih in humanitarnih organizacij bosta Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam uporabili
Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO
ter
Navodila o uporabi meril za ocenjevanje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij.

Vlogo za leto 2019 bo potrebno izpolniti in oddati preko spletnega programa FIHO Razpisi. Zadnji rok za oddajo je 20.11.2018. Pred izpolnjevanjem obrazcev v spletnem programu predlagamo, da si preberete
Vsebinska navodila za izpolnjevanje razpisa FIHO  

Za spletni program kliknete gumb SPLETNI PROGRAM na levi strani! Na spletu lahko prebirate:
Na voljo je tudi:   Uporabniški priročnik v .pdf obliki

   
NOVO - pri storitvi osebna asistenca
Organizacije, ki bodo v svojih programih prijavile storitev 'osebne asistence', so dolžne vpisati davčne številke oseb - uporabnikov te storitve

 

 
 

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji