FIHO
Stegne 21c
1000 Ljubljana

Tel.: +386(01) 500 77 00
E-mail: info@fiho.si
Poslovni čas:
ponedeljek-petek: 7.00-15.00

 domov 


 

Razporeditev sredstev FIHO za leto 2009

FUNDACIJA FIHO BO V LETU 2009 MED INVALIDSKE IN HUMANITARNE ORGANIZACIJE RAZDELILA 21,7 MILIJONA EVROV SREDSTEV

 

(Ljubljana, 8. december 2008) Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) je na današnji seji razpravljal in sprejel sklep o razporeditvi sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam v letu 2009. Tako bo v letu 2009 23 invalidskih in 59 humanitarnih organizacij prejelo 21,7 milijona evrov sredstev, kar je skoraj desetino več kot v letu 2008.

Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev invalidskim in humanitarnim organizacijam sta pregledali 32 vlog invalidskih organizacij in 73 vlog humanitarnih organizacij.

Invalidskim organizacijam bo v letu 2009 namenjeno 14,12 milijona evrov. Od tega bo za posebne socialne programe in delovanje namenjeno 12,04 milijona evrov (financirano bo 258 posebnih socialnih programov na državni in 93 programskih sklopov na lokalni ravni), za naložbe v osnovna sredstva in vzdrževanje pa 2,07 milijona evrov. Humanitarne organizacije bodo v letu 2009 dobile 7,6 milijona evrov. Od tega bo 5,98 milijona evrov namenjeno za sofinanciranje 35 dobrodelnih organizacij, 1,33 milijona evrov 17. organizacijam za samopomoč in 0,29 milijona evrov sedmih humanitarnim organizacijam za kronične bolnike.

Nace Kovač, predsednik komisije za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev humanitarnim organizacijam, je poudaril, da je vsako leto več organizacij, ki želijo vse več sredstev, teh pa, da bi vsem ugodili, ni dovolj. »Če neka organizacija pridobi status humanitarne organizacije, to še ne pomeni avtomatičnega vstopa do sredstev Fundacije FIHO,« je še dejal Nace Kovač. Poleg tega je komisija ugotovila, da se pojavlja vse več organizacij, ki so pridobile status humanitarne organizacije, vendar je iz vsebine njihovih programov razvidno, da ne sodijo na področje humanitarnosti (na primer Planinska zveza Slovenije in Jamarska zveza Slovenije). Zato komisija meni, da je potrebno v postopku spremembe Zakona o humanitarnih organizacijah bolj jasno opredeliti humanitarno dejavnost.

Sicer so člani sveta zato, ker so bili povečani prilivi iz naslova koncesijskih dajatev, sklenili, da se še letos 18. invalidskim in humanitarnim organizacijam dodeli 0,48 milijona evrov dodatnih sredstev, in sicer 164.640 evrov humanitarnim organizacijam in 305.760 evrov invalidskim organizacijam. Sredstva so dobile organizacije oziroma programi organizacij, ki so sicer za leto 2008 izpolnjevale pogoje, vendar za njihovo financiranje ni bilo dovolj razpoložljivih sredstev.

©FIHO - Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v republiki Sloveniji