Arhiv novic

3. redna seja Sveta FIHO

Ljubljana, 27.2.2023

 

V ponedeljek, dne 27.2. 2023, je potekala 3. redna seja Sveta FIHO v 6. mandatnem obdobju.

Svetniki so obravnavali in sprejeli zaključni račun za leto 2022 ter bili seznanjeni s poročilom Nadzornega odbora ter računovodskim poročilom. Svetniki so obravnavali in sprejeli letni program dela FIHO v tekočem letu 2023. Svetniki so se seznanili s tekočim delom Nadzornega odbora in informacijami Nadzornega odbora o pritožbah na Sklep o razporeditvi sredstev FIHO za leto 2023. Svet FIHO se je tudi seznanil z informacijo o delu Komisije za pripravo aktov FIHO za pripravo in predloge sprememb aktov FIHO.