Arhiv novic

4. redna seja Sveta FIHO

Ljubljana, 20. 6. 2023

Svet Fundacije FIHO, ki mu predseduje Nataša Sorko, je na svoji 4. seji v torek, 20. junija, obravnaval in sprejel vse predloge Komisije za pripravo aktov, letno Poročilo o delu in finančnem poslovanju Fundacije za leto 2022, Svet Fundacije pa je sprejel tudi stališče do načrtovane prodaje Športne loterije. Svetniki so večino sklepov sprejeli soglasno.

Med pomembnejšimi sklepi torkove seje Sveta FIHO so zlasti naslednji:

Na predlog Komisije za pripravo aktov so bili sprejeti vsi predlogi za spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO. Spremembe in dopolnitve sledijo usmeritvam in priporočilom Računskega sodišča in Komisije za preprečevanje korupcije z namenom, da se še dodatno objektivizirajo pravila za ocenjevanje vlog prijavljenih programov.

Svetniki so sprejeli tudi Navodila o prenosih in spremembah namembnosti sredstev FIHO. Spremembe in dopolnitve se nanašajo na določitev roka za porabo in poročanje o prenešenih sredstev FIHO, ukrepih neizpolnjevanja omenjenih navodil ter ureja finančni okvir, po katerem so organizacije zavezane zaprositi FIHO o spremembi namembnosti odobrenih sredstev FIHO.

Svet FIHO je tudi sprejel Poročilo o delu in finančnem poslovanju FIHO v letu 2022.

Glede načrtovane prodaje Športne loterije pa Svet FIHO poziva vse deležnike k največji možni skrbnosti pri preučitvi, kaj je glede lastništva Športne loterije najboljša odločitev, še posebej z vidika širše družbene odgovornosti glede skrbi za najbolj ranljive skupine posameznikov v naši državi. Svet FIHO poziva vse vpletene deležnike, naj imajo pred očmi, da pri tem ne sme priti do znižanja sredstev za financiranje invalidskih, humanitarnih in športnih organizacij, saj bi to lahko vplivalo na zmanjševanje kakovosti življenja najbolj ranljivih posameznikov in onemogočilo izvajanje prenekaterih posebnih socialnih programov.

 

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v RS