Arhiv novic

Člani sveta FIHO soglasno sprejeli Finančni načrt za leto 2022

Člani sveta FIHO soglasno sprejeli Finančni načrt za leto 2022

Danes  je na sedežu FIHO potekala 22. redna seja Sveta FIHO.  Člani sveta so soglasno sprejeli Finančni načrt FIHO za leto 2022 v višini 19.200.000,00 in sicer:

  • za delovanje fundacije: 550.000,00 EUR
  • za invalidske organizacije: 12.122.500,00 EUR
  • za humanitarne organizacije: 6.527.500,00 EUR


in pripadajoče besedilo Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam. Javni razpis bo objavljen v Uradnem listu v petek, 1. 10. 2021.

V zvezi z javnim razpisom bodo upoštevajoč epidemiološke ukrepe potekali informativni dnevi in sicer:

  • za HUMANITARNE organizacije v ponedeljek dne 4. 10. 2021 od 9.00 – 12.00 ure in
  • za INVALIDSKE organizacije v torek dne 5. 10. 2021 od 9.00 – 12.00 ure.

Svetniki so obravnavali tudi Poročilo o delu in finančnem poslovanju  FIHO v letu 2020 in imenovali delovno skupino, ki bo pripravila čistopis z vključenimi dopolnitvami iz razprave.

Posodobljena je bila sestava Delovne skupine za uresničevanje načrta integritete FIHO.

 Svetniki so obravnavali in sprejeli vse predloge Komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim oz. humanitarnim organizacijam v zvezi z razporeditvijo rezervnih sredstev in tudi predloge v zvezi s ponovnimi obravnavanimi vlog organizacij na podlagi pritožb zoper sklepe Sveta FIHO o razporeditvi sredstev.