Arhiv novic

Državni zbor sprejel sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije

Državni zbor je na seji 16. 3. 2022 sprejel sklep o imenovanju članov Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Šesto mandatno obdobje bo pričelo teči po izteku mandata članom Sveta FIHO v mandatnem obdobju 2017 – 2022. V Svet Fundacije se za dobo petih let imenujejo:

– na predlog reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni in na predlog Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije

1. Polona CAR, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
2. Mateja DE REYA, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
3. Midhet HUSKIČ, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
4. Iztok MRAK, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
5. Jože OKOREN, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
6. mag. Vladimir PEGAN, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
7. Martina PISKAČ, YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
8. Špela ŠUŠTERŠIČ, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
9. Lojze TOMAŽEVIČ, Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
10. Petra ZAJC, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije

– na predlog Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj:
11. mag. Nuška JERMAN

– na predlog Slovenske Karitas:
12. mag. Helena ZEVNIK ROZMAN

– na predlog Gorske reševalne zveze Slovenije:
13. Miha KUHAR

– na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij:
14. mag. Nataša JAN, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
15. Gregor KOBAL, Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije
16. Dragica SAJKO, Društvo za cistično fibrozo
17. Nataša SORKO, Društvo žarek upanja – pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih
18. Jožef TIVADAR, ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije
19. dr. Janja ZAVRŠNIK, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
20. Špela ZGONC, Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske