Arhiv novic

FIHO po skoraj devetih letih do Načrta integritete

FIHO po skoraj devetih letih do Načrta integritete

Ljubljana, 2. 6. 2020 – danes je v prostorih Državnega sveta RS potekala 17. redna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO).

V okviru seje Sveta FIHO je najprej potekalo izobraževanje članov Sveta FIHO z naslovom: Pravni vidiki upravljanja, vodenja, nadzorovanja in odločanja v FIHO.

Člani Sveta FIHO so se na seji podrobno seznanili tudi z Načrtom integritete Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, katerega je Fundacija pripravila v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije. Načrt integritete FIHO  vsebuje skoraj 250 strani in je bil izdelan in sprejet po devetih letih od izdaje odločbe KPK-ja s katero je le-ta fundaciji naložil obvezo o njegovi izdelavi. V Načrtu integritete FIHO so ocene izpostavljenosti kršitvam integritete in korupcijskim tveganjem, identificirani so dejavniki tveganja za koruptivna, druga protipravna in neetična ravnanja ter opredeljeni ukrepi za obvladovanje teh tveganj.  Sprejem Načrta integritete je pozdravila tudi Komisija za preprečevanje korupcije (https://www.kpk-rs.si/2020/05/19/fiho-sprejel-nacrt-integritete/).

Svet FIHO je za namestnico predsednika Sveta FIHO imenoval članico sveta mag. Polono ŠMID, sicer zaposleno na Združenju multiple Skleroze Slovenije.