Arhiv novic

Izjava za javnost – STA

Izjava za javnost – STA

Svet fundacije invalidskih in humanitarnih organizacij v RS (v nadaljevanju: FIHO) je na 23. dopisni seji, dne 24. 5. 2021, potrdil izvolitev Mirjam Kanalec za predsednico Sveta fundacije invalidskih in humanitarnih organizacijah – FIHO, do konca mandata 2017-2022.
Kanalčeva je ob potrditvi poudarila, da je vodenje Sveta FIHO odgovorna naloga, ki pa bo glede na porušen dialog predstavljalo pravi izziv. Upa, da bo uspelo umiriti strasti ter preseči nesoglasja in zamere, ki so se nakopičile v zadnjih letih. To od nas pričakujejo številni uporabniki posebnih socialnih programov, ki zaradi svoje invalidnosti živijo izključeno in diskriminatorno. To od nas pričakujejo nenazadnje tudi številni posamezniki, ki so se znašli v socialnih stiskah, kakor tudi država, ki je fundaciji dodelila izjemno pomembno funkcijo za trajne in splošno koristne namene pri financiranju dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij na celotnem območju Republike Slovenije. Samo z usklajevanji in strpnim dialogom bo mogoče zopet vzpostaviti zaupanje, da bo Svet FIHO, kljub različnim interesnim skupinam deloval enotno in v skladu s poslanstvom fundacije. Različni interesi so popolnoma legitimna stvar, a kot predsednica želim preseči ta pogled in imeti v vidu končnega uporabnika.
Verjamem, da bomo svetniki skupaj z novoimenovanim v. d. direktorjem Vilkom Kolblom, mag, odgovorno izpeljali naloge za normalizacijo razmer v fundaciji.
Prve korake, s pomočjo novega vršilca dolžnosti je Svet FIHO naredil že 8. 6. 2021, ko je med drugim potrdili sklep o razporeditvi sredstev FIHO za invalidske in humanitarne organizacije za leto 2021, kar so organizacije pričakovale že pol leta. Fundacija je zastala tudi pri izpolnjevanju zahtev Računskega sodišča. Čaka nas tudi oblikovanje potrebnih rešitev za razvoj fundacije, tudi tistih, ki jih predlaga KPK.

Na isti seji so člani/-ce Sveta FIHO z večino glasov vseh članov sveta za novega vršilca dolžnosti direktorja FIHO imenovali Vilka Kolbla, mag., za obdobje največ enega leta.
Kolbl, ki je sicer generalni sekretar Socialne zbornice Slovenije, prevzema funkcijo vodenja FIHO v izjemno zahtevnih in negotovih razmerah, v kateri se je znašla fundacija v zadnjem času. Dodaja, da je potrebno konsolidirati delovanje strokovne službe in organizacijsko podpreti izvajanje nalog vseh organov fundacije. Vse to bo z vzpostavitvijo ustreznega vodenja prispevalo k operativnosti fundacije in izvajanju njenega temeljnega poslanstva za podporo k skupnostni skrbi humanitarnih in invalidskih organizacija. Le-te bodo v kratkem prejele sklepe in pogodbe sofinanciranja za leto 2021, kar bo omogočilo prepotrebna izplačila sredstev za njihovo nemoteno delovanje. Marsikatera organizacija se je namreč v tem obdobju znašla v resnih finančnih, organizacijskih in strokovnih težavah. Prav zato si bomo na FIHO še v naprej prizadevali ohranjati in izvajati temeljni imperativ s podporo delovanju humanitarnim in invalidskim organizacijam. FIHO je namreč dolžna prvenstveno slediti transparentni in namenski razporeditvi in porabi sredstev v zasledovanju koristi uporabnikov socialnih programov vseh humanitarnih in invalidskih organizacij in krepiti družbeni ugled FIHO.
Zaključuje, kot izhaja iz njegove osebne izkušnje, da je v ospredje, pred vsemi interesi, potrebno postaviti človeka, v tem primeru uporabnika socialnih programov, mu pomagati, ga podpreti in krepiti njegovo socialno vključenost in kakovost njihovega življenja.

Vilko Kolbl, mag.
v. d. direktorja