Arhiv novic

Ljudje v stiski se morajo zavedati, da smo tu za njih

Slovenska organizacija Karitas je že več kot tri desetletja predana humanitarnemu in socialnemu delu ter nudenju pomoči najranljivejšim, zlasti za pomoč družinam. Njihova prizadevanja so zasnovana na celostni pomoči, ki sega dlje od materialnih potreb, kar se je ponovno pokazalo pri pomoči ljudem, ki so jih letos prizadele vremenske ujme, od toče, neurij in nazadnje uničujočih poplav.

Zato se humanitarna nota organizacije Karitas izkaže predvsem v času naravnih nesreč. Po besedah generalnega tajnika Slovenske karitas Petra Tomažiča se pri Karitasu letno odzovejo na več kot 50 posamičnih primerov, kjer vremenske oz. naravne ujme povzročajo škodo in ogrožajo prebivalce. Nič drugače ni bilo v primeru nedavnih poplav po praktično celi Sloveniji, na katere so se odzvali v velikem številu. Tudi zato je Karitas med večjimi prejemniki finančnih sredstev, ki jih prejema od Fundacije FIHO. Ta je nemudoma nakazala finančno pomoč Karitasu ob poplavah.

Ponovno sodelovanje v času krize

V začetku avgusta je več kot 2.800 prostovoljcev zavihalo rokave ter se neumorno bojevalo s posledicami naravne katastrofe, ki je prizadela Slovenijo. V tem obdobju so se še posebej izkazali člani Mlade Karitas, ki so se nemudoma odzvali in priskočili na pomoč v najbolj prizadetih območjih, kot so Savinjska, Koroška, pa tudi v Komendi, Mengšu in v okoliških krajih Ljubljane. Pomagali so pri odstranjevanju blata in ruševin ter pospravljanju poplavljenih objektov. Visoko število predvsem mladih prostovoljcev ljudem vliva upanje v boljšo prihodnost, saj je očitno, da se mlajše generacije zavedajo pomena solidarnosti in medosebne pomoči, opiše delo Karitasa v tem mesecu, ko se je Slovenija soočala s strahotno naravno katastrofo, generalni tajnik Peter Tomažič..

Pomoči ni zmanjkalo nikjer, niti med slovenskimi prostovoljci niti iz tujine. Organizacija Karitas ima izredno razširjeno globalno mrežo, ki se izkaže v težkih časih. Na pomoč so ji priskočile Italija, Poljska, Nemška, Češka, države na Balkanu in mnogi drugi. Podporo so nudili v različnih oblikah, od materialne pomoči do skrbnih besed in dobrih misli, pove TomaŽiČ.

»Ta dejanja izkazujejo izredno solidarnost in skrb, preko teh mrež se prenaša tudi znanje. Nemška karitas je na primer po lastnih doživetjih poplav v preteklosti Slovenijo opremila z nasveti in napotki, kako ukrepati v takih situacijah in na kaj se osredotočiti v prihodnosti. Ta dobrodelni odziv iz celega sveta lahko najbolje opišemo s starim znanim rekom »dobrota ni sirota«, pojasni generalni tajnik Tomažič.

Izjemna solidarnost Slovencev

Karitas želi posameznikom, ki so v poplavah izgubili premoženje, povrniti občutek varnosti in stabilnosti. Želijo namreč, da se ljudje v stiski zavedajo, da je organizacija Karitas varna vez, na katero se lahko vedno oprejo. To počnejo predvsem z zagotavljanjem osnovnih pogojev za življenje.

V materialnih sredstvih so po koncu poplav prizadetim razdelili osnovne potrebščine v vrednosti 300 tisoč evrov, začeli pa so tudi z deljenjem finančne pomoči iz prejetih donacij. Teh je bilo res veliko, kar kaže na solidarnost Slovencev v času nesreče. Med tiste, ki so jih poplave najhuje prizadele, so razdelili že 1,3 milijona evrov finančnih sredstev.

V sodelovanju z Gradbenim inštitutom ZRMK so oblikovali tudi napotke za izvajanje sanacij, saj se zavedajo pomembnosti pravilnega izvajanje le-teh, da bi se v prihodnosti izognili še večji škodi. V veliko pomoč organizaciji je tudi Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO, ki Karitas iz leta v leto zanesljivo financira in omogoča izvajanje humanitarnih programov.

Nikar ne podcenjujmo potrebe po psihični pomoči

Organizacija je v prvi vrsti tistim, ki so jih poplave hudo materialno in psihično prizadele, nudila tudi strokovno psihosocialno pomoč s strani več psihoterapevtov, psihiatrov in pa prostovoljcev z ustrezno pedagoško, psihološko in družboslovno izobrazbo. Zavedajo se, da bo tovrstna podpora še kako potrebna v prihodnjih mesecih, ko se bodo posamezniki začeli resnično zavedati vseobsegajočih posledic poplav.

Različna področja, eno poslanstvo: to je Karitas

Slovenska Karitas ostaja zvesta svojemu poslanstvu in je opora v času stiske. Njihova dejavnost se razprostira na mnoga različna področja, od splošne humanitarne pomoči in preventivnih programov, pa do posebnih socialnovarstvenih programov in organizirane pomoči ob naravnih katastrofah.

S celostno pomočjo, medsebojno podporo in globalno mrežo dokazujejo, da lahko vsak prispeva k boljšemu jutri. Osredotočajo se na pomoč številnim skupinam, vključno z revnimi, starejšimi, ljudmi s težavami v duševnem zdravju in odvisnostmi. Njihova pomoč, ki presega oskrbo s hrano in higienskimi potrebščinami, se razteza na področja psihosocialne podpore, finančne pomoči ter rehabilitacije. Njihovo večletno sodelovanje s FIHO omogoča hitro in usmerjeno pomoč tistim, ki jo najbolj potrebujejo. Z več kot 120 zaposlenimi ter 2000 mladimi prostovoljci se učinkovito soočajo s stisko in odzivajo na naravne katastrofe.