Arhiv novic

Nova predsednica Sveta FIHO postala Nataša Sorko

Nova predsednica Sveta FIHO postala Nataša Sorko

Ljubljana, 21. 6. 2022 – Danes je potekala konstitutivna seja Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) v novem, šestem mandatnem obdobju (2022–2027).

Na prvi seji so svetniki po uvodnih formalnostih soglasno izvolili Natašo Sorko za predsednico Sveta FIHO in Midheta Huskiča za namestnika predsednika. Nadalje je Svet FIHO imenoval člane stalnih komisij FIHO: Komisijo za pripravo aktov, Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim organizacijam in Komisijo za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO humanitarnim organizacijam.

Direktor FIHO Borut Sever je svetnike seznanil z aktualnimi vsebinami in aktivnostmi strokovne službe v tekočem letu, predstavil finančno stanje Fundacije in podal osnovne informacije, ki so potrebne za nemoteno delo svetnikov, ter predvidenim potekom sej Sveta FIHO v tem letu.

Svet Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji ima 23 članov. Državni zbor Republike Slovenije imenuje 20 članov na predlog upravičenih predlagateljev v skladu z določbami drugega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije: invalidske organizacije predlagajo 10 članov, humanitarne organizacije predlagajo 7 članov, po enega člana predlagajo Rdeči križ Slovenije, Slovenska Karitas in Gorska reševalna zveza Slovenije. Vlada Republike Slovenije imenuje tri člane Sveta FIHO, dva člana je že imenovala, sklep o imenovanju tretjega pa pričakujemo.

Naslednja redna seja Sveta FIHO bo predvidoma konec meseca avgusta 2022

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij

Stegne 21c

1000 Ljubljana

www.fiho.si

info@fiho.si