Arhiv novic

Obvestilo o izplačilu akontacij za leto 2021, 9. 6. 2021

Svet FIHO je po informaciji v. d. direktorja Vilko Kolbl, mag. in računovodkinje sprejel sklep, s katerim se predlaga izplačilo šeste akontacije za leto 2021 v višini 1/12 iz leta 2020, in sicer dne 11. 6. 2021. Za nove prejemnike /invalidske in humanitarne organizacije/ se pripravi za izplačilo izračun v višini 6/12.
Poračun že izplačanih akontacij, glede na dodeljena sredstva za leto 2021 se opravi pri akontaciji za mesec julij 2021.
Sredstva za investicije se izplačajo predvidoma v drugi polovici junija.