Arhiv novic

ODPIRANJE VLOG

Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam, sta dne 27. in 28. 10. 2022 odprli vloge, prispele na podlagi Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2023, objavljenega v Uradnem listu RS št. 122/2022 dne 23. 9. 2022.

V predpisanem roku je vloge posredovalo 31 invalidskih organizacij in 88 humanitarnih organizacij. Vse invalidske organizacije so v vlogah zaprosile za sredstva v skupni višini 25.015.572,65 €, vse humanitarne organizacije pa v višini 14.788.579,57 €. Glede na to, da so načrtovana razpisana sredstva za leto 2023 za invalidske organizacije v višini 12.122.500,00 €, za humanitarne organizacije pa 6.527.500,00 €, je razvidno, da razpisana sredstva ne zadoščajo za pokrivanje potreb uporabnikov posameznih skupin in da bomo morali vsi deležniki iskati rešitve za pomoč v skrbi za najbolj ranljive prebivalce naše države.