Arhiv novic

Poročanje za leto 2019

Poročanje za leto 2019

Skladno z akti fundacije FIHO morajo organizacije, ki so pridobile sredstva za delovanje v letu 2019 pripraviti poročilo o njihovi porabi. Rok za izdelavo poročila je 29.2.2020. Organizacije bodo poročale preko spletnega programa “FIHO Razpisi”, ki bo hkrati tudi edini možen način poročanja. Spletna aplikacija ponuja organizacijam veliko vnaprej vpisanih podatkov o razporejenih sredstvih FIHO za leto 2019. Poročilo je na voljo od 28.1. dalje in ga bo potrebno zaključiti do 29.2.2020. Poročanje je razdeljeno v dva obrazca. Prvi je standardno poročilo o porabi sredstev, razporejenih na podlagi sklepa k osnovni pogodbi o so/financiranju v letu 2019. Drugi vsebuje poročanje o porabi morebitno dodeljenih rezervnih sredstvih.

Glede na to, da je letos zadnji dan roka oddaje poročila sobota, ki je v FIHO dela prost dan, se v skladu z dosedanjo prakso rok prenese na prvi naslednji delovni dan in sicer: ponedeljek, 2.3.2020.!

Poleg poročanja je za zveze, ki imajo s sklepom za leto 2020 odobrena sredstva na lokalni ravni, od danes dalje odprt obrazec ‘Razdelilnik’, kjer so obvezane vnašati podatke za svoja lokalna društva. Rok za oddajo razdelilnika je 31.3.2020