Arhiv novic

Potrditev izvolitve predsednice Sveta FIHO in imenovanje v. d. direktorja FIHO, 1. 6. 2021

Svet FIHO je na 23. dopisni seji, ki je potekala od 21. 5. 2021, do 24. 5. 2021, potrdil izvolitev Mirjam Kanalec za predsednico Sveta FIHO do konca mandata 2017-2022.
Na isti seji so člani/-ce Sveta FIHO z večino glasov vseh članov imenovali za novega vršilca dolžnosti direktorja FIHO Vilka Kolbla, mag., največ za dobo enega leta.

Kolbl ob prevzemu funkcije v. d. direktorja dodaja, da je zaradi primeža, v katerem se nahaja vodstvo FIHO in njeni organi, vključno s strokovno službo, prioritetnega pomena konsolidirati strokovno službo, jo z vzpostavitvijo ustreznega vodenja narediti operativno ter posredovati humanitarnim in invalidskim organizacijam sklepe in pogodbe za leto 2021. FIHO je kot imperativ delovanja humanitarnih in invalidskih organizacij dolžna prvenstveno slediti transparentni in namenski razporeditvi sredstev v zasledovanju koristi uporabnikov socialnih programov in pripadnosti FIHO.