Arhiv novic

Poziv k tehtni preučitvi vseh vidikov lastništva Loterije Slovenije

Spoštovani,

v javnost je v zadnjih dneh prišla informacija, da se za nakup Športne loterije zanima britanska družba Entain skupaj s češkimi partnerji. Entain je eden največjih spletnih ponudnikov iger na srečo, saj je lastnik znanih blagovnih znamk Bwin, Sporting Bets in Party Poker.

Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO) je 40-odstotni lastnik Loterije Slovenija d.d., ki ima v lasti 20 odstotkov delnic Športne Loterije. FIHO sofinancira delovanje, naložbe ter posebne socialne programe in storitve za več kot 400.000 najbolj ranljivih prebivalcev naše države, ki jih izvajajo slovenske invalidske in humanitarne organizacije. V ta namen prek koncesijskih dajatev in dividend pridobiva sredstva od Loterije Slovenije (80% koncesijskih dajatev, 20 % prejme Fundacija za šport – FŠO), Športne loterije (20% koncesijskih dajatev, 80% prejme FŠO) in drugih prirediteljev iger na srečo. Prejeta sredstva od koncesijskih dajatev FIHO skrbno namenja invalidskim in humanitarnim organizacijam za izvajanje socialnih programov, za storitve, za njihovo delovanje in naložbe v potrebna osnovna sredstva. Pri vsaki spremembi, ki lahko vpliva na tako pomembno področje širšega družbenega pomena na invalidskem, humanitarnem in tudi športnem področju, je potrebno predhodno preveriti vse možne posledice.

Zato v FIHO pozivamo vse deležnike k največji možni skrbnosti pri preučitvi, kaj je glede lastništva Športne loterije najboljša odločitev, še posebej z vidika širše družbene odgovornosti glede skrbi za najbolj ranljive skupine posameznikov v naši državi. FIHO zato poziva vse vpletene deležnike, naj imajo pred očmi, da pri tem ne sme priti do znižanja sredstev za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij kakor tudi ne športnih organizacij, saj bi to lahko vplivalo na zmanjševanje kakovosti življenja najbolj ranljivih posameznikov in onemogočilo izvajanje prenekaterih posebnih socialnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij.

Izhajati moramo iz dejstva, da je za prenekatere uporabnike posebnih/socialnih programov vključenost v invalidske oz. humanitarne organizacije edina možnost za kompenzacijo njihove invalidnosti oziroma bi se z ukinitvijo programov in storitev bistveno poslabšala socialna varnost uporabnikov in otežilo reševanje ogroženih ljudi in življenj, reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov in ohranjanje njihovega dostojanstva.

 

Ljubljana, 25. maj 2023

Fundacija za financiranje invalidskih

in humanitarnih organizacij v RS