Arhiv novic

Svet FIHO je na 8. redni seji za direktorja FIHO imenoval Vladimirja Kukavico, sprejel Poročilo o delu FIHO v letu 2017 in se seznanil s pozivom Računskega sodišča RS

Svet FIHO je na 8. redni seji za direktorja FIHO imenoval Vladimirja Kukavico, sprejel Poročilo o delu FIHO v letu 2017 in se seznanil s pozivom Računskega sodišča RS

Danes je potekalo nadaljevanje 8. redne seje Sveta FIHO

Na podlagi izvedenih volitev je Svet FIHO za 5 letno mandatno obdobje za direktorja FIHO imenoval Vladimirja Kukavico. Imenovani bo do pridobitve soglasja Vlade Republike Slovenije k imenovanju, opravljal funkcijo kot vršilec dolžnosti.

Svetniki FIHO so obravnavali in soglasno potrdili predlog Poročila o delu in poslovanju FIHO za leto 2017. Poročilo bo posredovano v potrditev Državnemu zboru Republike Slovenije in drugim prejemnikom še v tem mesecu.

Svet FIHO je obravnaval tudi predloge Komisije za pripravo aktov FIHO, predloge obeh komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam ter se seznanil s pozivom Računskega sodišča RS k posredovanju dokazil o izvajanju popravljalnih ukrepov.