Arhiv novic

Svet FIHO na 7. redni seji o razpisu za direktorja FIHO in o gradivu za XXII. Sejo Skupščine Loterije Slovenije d.d

Svet FIHO na 7. redni seji o razpisu za direktorja FIHO in o gradivu za XXII. Sejo Skupščine Loterije Slovenije d.d

Danes je potekala 7. redna seja sveta FIHO.

Svet FIHO je obravnaval gradivo za XXII. sejo Skupščine Loterije Slovenije d.d. in potrdil vse predlagane sklepe. Za udeležbo in glasovanje na seji skupščine so svetniki FIHO imenovali namestnika predsednika Sveta FIHO Iva Jakovljeviča.

Člani sveta FIHO so se seznanili s sklepom Vlade RS, s katerim ni izdala soglasja k imenovanju aktualnega vršilca dolžnosti za direktorja FIHO. Svet FIHO je zato sprejel besedilo javnega razpisa za direktorja, ki bo objavljen v Uradnem listu v petek, 11.5.2018.

Svetniki so se seznanili z odzivnim poročilom, katerega je fundacija v skladu z uresničevanjem popravljalnih ukrepov posredovala Računskemu sodišču RS.

Obravnavali so tudi Poročilo o poročilih invalidskih in humanitarnih organizacij o porabi sredstev FIHO v letu 2017, imenovali delovno skupino za integriteto in sprejeli dodatne predloge komisij za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam.

O predlogih Komisije za pripravo aktov FIHO bo Svet FIHO razpravljal na naslednji seji, ki bo predvidoma v začetku meseca junija 2018.