Razpisi 2019

Svet FIHO je na seji 25.10.2018 sprejel Finančni načrt za 2019 in besedilo.

Pri ocenjevanju vlog invalidskih in humanitarnih organizacij bosta Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam uporabili Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO ter Navodila o uporabi meril za ocenjevanje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij.

 

Vlogo za leto 2019 bo potrebno izpolniti in oddati preko spletnega programa FIHO Razpisi. Zadnji rok za oddajo je 20.11.2018. Pred izpolnjevanjem obrazcev v spletnem programu predlagamo, da si preberete Vsebinska navodila za izpolnjevanje razpisa FIHO.

 

Ostale priloge

Sklep o razporeditvi sredstev za 2019 za invalidske organizacije

Sklep o razporeditvi sredstev za 2019 za humanitarne organizacije

Objava Javnega razpisa - Uradni list dne 26.10.2018

 

Zunanje aplikacije

Razpisi - spletni portal

Dokumentacija in pogoji za financiranje organizacij v tekočem letu.