Upravljanje organizacije

FIHO upravlja Svet FIHO, ki ima 23 članov. Državni zbor Republike Slovenije imenuje 20 članov na predlog upravičenih predlagateljev v skladu z določbami drugega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, Vlada imenuje tri člane.

Člani Sveta FIHO

 • Nataša Sorko
  Predsednica sveta FIHO

 • Midhet Huskič
  Namestnik predsednice sveta FIHO
 • Polona Car Djurić
  Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
 • Mateya De Reya
  Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
 • Midhet Huskić
  Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
 • Iztok Mrak
  Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
 • Jože Okoren
  Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
 • mag. Vladimir Pegan
  Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
 • Martina Piskač
  Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
 • Špela Šušteršič
  Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
 • Lojze Tomaževič
  Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
 • Petra Zajc
  Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije

 

Na predlog Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj:

 • mag. Nuška Jerman
  Rdeči križ Slovenije

Na predlog Slovenske karitas:

 • mag. Helena Zevnik Rozman
  Slovenska karitas

 

Na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij:

 • mag. Nataša Jan
  Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
 • Gregor Kobal
  Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije
 • Dragica Sajko
  Društvo za cistično fibrozo
 • Nataša Sorko
  Društvo žarek upanja – pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih

 • Jožef Tivadar
  ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije
 • dr. Janja Završnik
  Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
 • Špela Zgonc
  Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske
 • Matej Kranjc
  Gorsko reševalna zveza Slovenije

 

V Svet FIHO so kot predstavniki Vlade Republike Slovenije imenovani:

 • Davorin Kopše
  predlagatelj: Vlada RS, Ministrstvo za finance
 • Tomaž Čučnik
  predlagatelj: Vlada RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Nadzorni odbor FIHO

Nadzorni odbor FIHO izvaja nadzor nad poslovanjem FIHO in je pritožbeni organ v postopkih odobritve sredstev FIHO.

Člani odbora so imenovani:

1 na predlog invalidskih organizacij
1 na predlog humanitarnih organizacij
1 na predlog Vlade RS

 

 • mag. Amalija Klopčič
  Predsednica nadzornega odbora
 • Matjaž Juhart
  Namestnik predsednice

Organigram organizacije FIHO

Aktualni organigram Fundacije FIHO - 2024