Javne objave

Aktualna in pretekla javna naročila za izvajanje različnih storitev znotraj naše fundacije.

Aktualna naročila

Trenutno ni nobenih odprtih naročil.

 

Pretekla naročila

Izvajanje storitev komuniciranja z javnostjo - Pojasnilo

Izvajanje storitev komuniciranja z javnostjo

Izvajanje računovodskih storitev fundacije

Izvajanje IT storitev in tehnične podpore

Izvajanje računovodskih storitev fundacije

Izvajanje računovodskih storitev fundacije

Izvajanje računovodskih storitev fundacije za obdobje štirih let

Izvajanje kadrovske funkcije fundacije za obdobje štirih let

Izvajanje IT storitev - Spletna aplikacija

Izvajanje IT storitev - Dodatne storitve

Naročilo izvaja Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji, Stegne 21c, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik).

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Naročnik za oddajo predmetnega naročila v skladu z 21. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18); v nadaljevanju ZJN-3) ni zavezan izvesti javnega naročila. Naročilo storitev bo naročnik izvedel po enostavnem postopku v skladu s Pravilnikom o javnem naročanju