Brez tega objekta Zveze paraplegikov Slovenije bi bilo življenje okrnjeno

04. 12. 2023

slika nastanitvenega in glavnega dela Doma paraplegikov v Pacugu

(Nastanitveni in glavni del Doma paraplegikov v Pacugu Foto: ZPS)

Zveza paraplegikov Slovenije je z Domom paraplegikov v Pacugu nad Fieso dobila enega ključnih objektov, ki izboljšujejo kvaliteto življenja para- in tetraplegikov v državi. A pot do tega rehabilitacijskega objekta, ki lajša življenje tako invalidom kot njihovim svojcem, nikakor ni bila ne lahka ne samoumevna.

Zveza paraplegikov Slovenije je bila ustanovljena leta 1979 kot nadgradnja takratnega Društva paraplegikov Slovenije, ki se je formiralo iz Sekcije paraplegikov in tetraplegikov. Danes kot krovna organizacija združuje devet slovenskih pokrajinskih društev paraplegikov in šteje približno 1.100 članov.