Državni zbor soglasno podprl spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO

10. 07. 2024

Državni zbor, ki je ustanovitelj FIHO, je danes soglasno podprl spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO. Te je poslancem dopoldne predstavil naš direktor Borut Sever.

Spremembe so predhodno podprle tako invalidske in humanitarne organizacije kot tudi ministrstvo in pristojna komisija Državnega zbora.

Sprejete in potrjene novosti tako prinašajo še bolj jasna in nedvoumna merila in pogoje o postopku pridobitve in porabi sredstev FIHO. Natančneje so določeni tudi pogoji in način dela fundacije. Po novem se natančneje pregledujejo tudi drugi postopki, vezani tako na sam razpis za dodelitev sredstev, prijave, sklepe, ugovore, pritožbeni postopek in  poročanje nadzora, je v Državnem zboru pojasnil Sever.

Potrditev sprememb tako prinaša še bolj transparentno podeljevanje sredstev, da bi ta resnično prišla do najbolj ranljivih članov naše družbe.

V FIHO smo hvaležni za podporo poslancev, vlade, invalidskih in humanitarnih organizacij ter vseh, ki podpirate naša prizadevanja, da bi v dobro naše družbe delali še bolje. Hkrati se zavezujemo, da si bomo še naprej prizadevali za nenehno izboljševanje našega dela.

Foto: Matija Sušnik/Državni zbor