Fundacija FIHO lani za dejavnost invalidskih in humanitarnih organizacij namenila 19,3 milijona evrov

27. 02. 2024

slika redne seje Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij

Na današnji sedmi redni seji Sveta Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij (FIHO) so svetniki soglasno sprejeli zaključni račun FIHO za leto 2023. FIHO je lani za izvajanje posebnih socialnih programov in storitev invalidskih organizacij in programov humanitarnih organizacij za reševanje socialnih stisk in težav oziroma reševanje socialnih potreb posameznikov namenil 19,3 milijona evrov. 

Svet je s potrditvijo na seji dopolnil sestavo nadzornikov, ki bodo tudi v letu 2024 izvajali nadzor nad namensko porabo sredstev FIHO. Svetniki FIHO so med drugim odobrili tudi sredstva iz rezervnega sklada za invalidske in humanitarne organizacije.

Fundacija FIHO že več kot četrt stoletja sofinancira programe, delovanje in naložbe invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji. Podpora je namenjena raznolikim organizacijam, ki nudijo pomoč ljudem v stiski, invalidom, bolnikom in mladim ter zagovarjajo izboljšanje kakovosti njihovega življenja. Te organizacije se osredotočajo na različne potrebe, vključno z izobraževanjem, zdravstveno in psihološko podporo, pravicami invalidov in zagotavljanjem dostojnejšega življenja.