Odbor DZ s pohvalami o vedno bolj "socialno občutljivem, transparentnem in etičnem" poslovanju FIHO

01. 07. 2024

Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na današnji seji soglasno sprejel sklep, s katerim je Državnemu zboru predlagal, da poda soglasje k spremembam in dopolnitvi novega Pravilnika o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO. Poslanci so se na odboru tudi seznanili s poročilom o delu in poslovanju FIHO za leto 2023.

Poslanci in vabljeni so v pozitivnih odzivih tako na noveliran pravilnik kot tudi na delo fundacije v preteklem letu izrazili številne pohvale ter pozdravili spremembe v pravo smer, s katerimi FIHO ob sodelovanju invalidskih in humanitarnih organizacij in uspešnem vodenju posluje vedno bolj socialno občutljivo, transparentno, etično in zeleno.

Hvaležni smo za pozitivno prepoznavo našega dela in se zavezujemo k prizadevanjem za dobro delo v maksimalno korist invalidskih in humanitarnih organizacij ter posameznikov, ki jim pomagajo, tudi v prihodnje.

Slika odbora državnega zbora

Slika odbora državnega zbora