Več kot 40.000 izposoj na leto

26. 10. 2023

Organizirano delovanje slepih in slabovidnih, ki danes poteka v okviru Zveze društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS), ima izredno dolgo tradicijo. Podporno društvo slepih je bilo ustanovljeno že leta 1920. V zgodovini so bili namreč slepi in slabovidni zaradi okvare vida, ki predstavlja eno težjih oblik invalidnosti, vedno deležni družbene in širše skrbi.

»Preboj v smislu izvajanja posebnih socialnih programov je zagotovo predstavljala Loterija Slovenije s svojimi namenskimi sredstvi po 2. svetovni vojni,« je pojasnil Štefan Kušar, glavni tajnik ZDSSS. Danes z namenskimi sredstvi od Loterije Slovenije upravlja Fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (FIHO).

slika knjižnice slepih in slabovidnih

Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne (foto: arhiv Knjižnice)

Knjižnica slepih in slabovidnih Minke Skaberne je le eden izmed projektov ZDSSS. V zbirki Knjižnice je že več kot 10.000 leposlovnih in strokovnih del, v različnih dostopnih oblikah: brajica, zvočni zapis, elektronska oblika in povečan tisk. »Izjemno ponosni smo na delovanje naše Knjižnice, saj smo samo v letu 2022 zabeležili preko 40.000 izposoj slepih in slabovidnih uporabnikov.«

Poleg tega je tukaj še informativna dejavnost ZDSSS, v okviru katere izdajajo 6 časopisov v zgoraj omenjenih dostopnih oblikah. »Nič od tega ne bi bilo mogoče brez ustreznih tehničnih sredstev, ki smo jih v večini primerov lahko ohranili in posodobili s sredstvi Fundacije FIHO. Poleg tega smo imeli na razpolago tudi dodatna sredstva EU, da smo lahko kupili izredno drage tiskarske stroje za brajico,« je pojasnil Kušar.

Štefan Kušar, ZDSSS: »»Neprecenljivo je videti, kaj pomeni nova pretvorjena knjiga v brajici ali nova številka zvočnega časopisa, kaj pomeni govoreča tehtnica za slepega, ki sam kuha, in koliko pomeni spremljevalec do zdravnika ali banke za slepo osebo.«.«

ZDSSS sicer skupno izvaja kar 10 posebnih socialnih programov, ki ljudem z okvaro vida omogočajo lažje in enakopravnejše vključevanje v družbeno okolje. Med njimi so poleg Knjižnice in informativne dejavnosti denimo še Mreža spremljevalcev, Ohranjanje zdravja ter programi za slepe in slabovidne otroke, mladostnike in svojce.

»Brez sredstev Fundacije FIHO ne bi mogli izvajati nekaterih izmed omenjenih programov,« je dejal Kušar in dodal: »Največje zadovoljstvo za nas so pozitivni odzivi naših uporabnikov. Ko vidimo, da naše delo ni zaman, saj smo pravilno zaznali potrebe slepih in slabovidnih.«