Arhiv novic

Kako povrniti ljudem občutek varnosti?

Tudi posameznikom, katerim sta življenje in delo že tako otežena zaradi delovnih nesreč, poplave niso prizanesle. Njihove posledice so občutili tudi mnogi člani Zveze delovnih invalidov Slovenije (ZDIS).

Si lahko predstavljate stisko ljudi, ki so nekoč v delovni nesreči postali invalidi, ta mesec pa so jim poplave poškodovale njihove domove? Ker so invalidi, je zanje občutek varnosti  izjemnega pomena, tega se zelo dobro zavedajo v Zvezi delovnih invalidov Slovenije (ZDIS). Vanjo je vključenih 48.637 članov – delovnih invalidov. Poplave so hudo prizadele kar 97 njihovih članov, trije so ostali brez hiš.

Kako pomembno je pomagati tem ljudem, ki so v delovnih nesrečah postali invalidi, se zavedajo tudi v Fundaciji za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO, ki je vezni člen med organizacijami in posamezniki, ki potrebujejo pomoč. S svojimi sredstvi pomaga pri uresničevanju programov, ki zagotavljajo uresničevanje osnovnih človekovih pravic.

Ko se izkaže moč solidarnosti in povezanosti

Kot pravi sekretarka ZDIS mag. Tanja Hočevar, so poplave največ škode povzročile njihovim članom v Zgornje Savinjski dolini in na Koroškem. Tam delujeta njihovi društvi invalidov: Zgornje savinjsko medobčinsko društvo invalidov Mozirje, v katero je vključenih 828 članov iz občin Mozirje, Gornji Grad, Ljubno ob Savinji, Solčava, in društvo invalidov Mežiške doline, v katero so vključeni invalidi – 2122 članov štirih občin – Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, Mežica in Prevalje. Prve dni poplav je bilo v teh krajih po besedah Hočevarjeve kontaktiranje njihovih članov izredno oteženo, saj so bili mnogi brez signala in odrezani od sveta. Za zdaj imajo v Zvezi podatke, da so 97 njihovih članov poplave hudo prizadele, vsaj trije pa so ostali brez svojih domov.

Vendar pa ti ljudje ne ostajajo brez pomoči. Nekaterim so že bili ponujeni nadomestni domovi, prav tako so člani društev iz drugih koncev Slovenija takoj izkazali izredno solidarnost: v Društvu invalidov Sevnica so nemudoma namenili pomoč invalidu posamezniku iz Mežiške doline; v društvih iz Celja in Žalca so člani prek družbenih omrežij zbrali več kot osem tisoč evrov za materialno pomoč invalidom, ki so jih prizadele poplave. Mnogi želijo pomagati tudi z oblačili in hrano.

»Odziv naših članov je zelo velik, želijo pomagati prizadetim invalidom, prepričana sem, da je mnogim vlil ponovno upanje v prihodnost. Pomoči in solidarnosti med tistimi, ki jih je življenje že prizadelo, med našimi člani nikoli ne zmanjka. To se pokaže v dobrih časih, ko gredo naši člani na pomoč k invalidom, ki potrebujejo pomoč pri opravljanju vsakodnevnih aktivnosti v različnih življenjskih situacijah. Prav posebej pa pride do izraza v težkih časih, ko smo vsi Slovenci stopili skupaj, da si med seboj pomagamo,« pravi Hočevarjeva.

Kako deluje največja nacionalna invalidska organizacija

Zveza delovnih invalidov Slovenije (ZDIS) je prostovoljno, nevladno in nepridobitno združenje društev invalidov, ki deluje že od leta 1969 in bo prihodnje leto praznovalo 55. obletnico ustanovitve. Zveza šteje kar 48.637 članov, ki aktivno delujejo v 69 lokalnih društvih in pokrivajo vse občine v Sloveniji, je povedal predsednik Peter Bršek. Več izmed teh društev je tudi medobčinskih in sestavljajo tesno mrežo povezanosti med člani, ki si med seboj pomagajo in izkazujejo solidarnost. V Zvezo so vključeni tako invalidi kot tudi zakoniti zastopniki invalidov, vsi pa si prizadevajo olajšati življenjske razmere tistim, ki to najbolj potrebujejo. V Zvezi delujejo večinoma prostovoljci in laiki, dodatno pomoč ter finančna sredstva za izvajanje raznolikih posebnih socialnih programov, tako na lokalni kot državni ravni, pa prejemajo tudi od FIHO, ki se trudi biti zanesljiv in stabilen vir sredstev za človekoljubne organizacije.

Sodelovanje med Zvezo in Fundacijo FIHO traja že vrsto let: s pomočjo finančnih sredstev Fundacije FIHO je Zveza pred petnajstimi leti uredila prostore za društvo v občini Litija, prav tako so s pomočjo sredstev Fundacije pomagali pridobiti poslovne prostore za društvo na Koroškem. Ravno ta območja so bila v zadnjih tednih hudo prizadeta in prostori društev poplavljeni.

Predsednik ZDIS Peter Bršek poudarja, da bodo zdaj morali večji poudarek nameniti programom, ki so usmerjeni v lajšanje življenjskih pogojev njihovih članov, še zlasti lajšanju življenja tistih članov Zveze, ki so jih poplave najbolj prizadele. Samo v lanskem letu so bila na državni in lokalni ravni FIHO sredstva uporabljena za več kot 35 tisoč članov Zveze, opravljenih je bilo 530.146 prostovoljnih ur, ki jih je na terenu opravilo 1339 njihovih članov in zunanjih sodelavcev društva.