Upravljanje fundacije

FIHO upravlja Svet FIHO, ki ima 23 članov. Državni zbor Republike Slovenije imenuje 20 članov na predlog upravičenih predlagateljev v skladu z določbami drugega odstavka 10. člena Zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije, Vlada imenuje tri člane.

 

SVET FIHO

NATAŠA SORKO, PREDSEDNICA SVETA FIHO
MIDHET HUSKIČ, NAMESTNIK PREDSEDNICE SVETA FIHO

 

Člani

1. Polona CAR, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
2. Mateja DE REYA, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
3. Midhet HUSKIČ, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
4. Iztok MRAK, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
5. Jože OKOREN, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
6. mag. Vladimir PEGAN, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
7. Martina PISKAČ, YHD – Društvo za teorijo in kulturo hendikepa
8. Špela Šušteršič, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije
9. Lojze TOMAŽEVIČ, Sonček – Zveza društev za cerebralno paralizo Slovenije
10. Petra ZAJC, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije

– na predlog Rdečega križa Slovenije – Zveze združenj:
11. mag. Nuška JERMAN

– na predlog Slovenske Karitas:
12. mag. Helena ZEVNIK ROZMAN

– na predlog humanitarnih organizacij, ki so vpisane v razvid humanitarnih organizacij:
13. mag. Nataša JAN, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
14. Gregor KOBAL, Zveza klubov zdravljenih alkoholikov Slovenije
15. Dragica SAJKO, Društvo za cistično fibrozo
16. Nataša SORKO, Društvo žarek upanja – pomoč pri odvisnostih in zasvojenostih
17. Jožef TIVADAR, ZDUS – Zveza društev upokojencev Slovenije
18. dr. Janja ZAVRŠNIK, Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote
19. Špela ZGONC, Društvo za pomoč ženskam in otrokom žrtvam nasilja Varna hiša Gorenjske

V Svet FIHO so kot predstavniki Vlade Republike Slovenije imenovani:
20. Davorin KOPŠE, predlagatelj: Vlada RS, Ministrstvo za finance
21. Tomaž ČUČNIK, predlagatelj: Vlada RS, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

 

NADZORNI ODBOR FIHO

MAG. AMALIJA KLOPČIČ - PREDSEDNICA, MATJAŽ JUHART - NAMESTNIK PREDSEDNICE

NADZORNI ODBOR – 3 člani:

  • 1 na predlog invalidskih organizacij
  • 1 na predlog humanitarnih organizacij
  • 1 na predlog Vlade RS

Nadzorni odbor FIHO izvaja nadzor nad poslovanjem FIHO in je pritožbeni organ v postopkih odobritve sredstev FIHO.