Poslanstvo in vizija

Vizija

FIHO mora postati stalen, stabilen in sistemski vir financiranja programov in storitev, ki jih izvajajo invalidske in humanitarne organizacije z namenom enakopravnega vključevanja njihovih članov, oziroma uporabnikov njihovih storitev v družbo. Biti pomemben prostor razumevanja in zbliževanja ne sme biti cilj, ampak način delovanja fundacije.

Poslanstvo

Poslanstvo fundacije je namensko, transparentno, stalno in sistemsko financiranje delovanja, programov in storitev invalidskih in humanitarnih organizacij, s katerimi le-te zagotavljajo večjo socialno vključenost ter reševanje socialnih stisk in težav posameznikov, članov in uporabnikov.