Razpis 2019

<Sklep o razporeditvi sredstev za 2019 za invalidske organizacije

Sklep o razporeditvi sredstev za 2019 za humanitarne organizacije

Razporeditev sredstev FIHO IO za leto 2019

Razporeditev sredstev FIHO HO za leto 2019

 

Besedilo Javnega razpis FIHO za leto 2019

Svet FIHO je na seji 25.10.2018 sprejel Finančni načrt za 2019 in besedilo.

 

JAVNEGA RAZPISA ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV FUNDACIJE V LETU 2019

Objava Javnega razpisa - Uradni list dne 26.10.2018

 

Pri ocenjevanju vlog invalidskih in humanitarnih organizacij bosta Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam uporabili Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO ter Navodila o uporabi meril za ocenjevanje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij.

Vlogo za leto 2019 bo potrebno izpolniti in oddati preko spletnega programa FIHO Razpisi. Zadnji rok za oddajo je 20.11.2018. Pred izpolnjevanjem obrazcev v spletnem programu predlagamo, da si preberete Vsebinska navodila za izpolnjevanje razpisa FIHO.

Za spletni program kliknete gumb SPLETNI PROGRAM, ki ga najdete pod Informacije > Dostopi za uporabnike.

Na spletu lahko prebirate:

Na voljo je tudi Uporabniški prioročnik v PDF obliki.

NOVO - pri storitvi osebna asistenca
Organizacije, ki bodo v svojih programih prijavile storitev 'osebne asistence', so dolžne vpisati davčne številke oseb - uporabnikov te storitve