Organiziranost

SVET FIHO

NATAŠA SORKO, PREDSEDNICA SVETA FIHO
MIDHET HUSKIČ, NAMESTNIK PREDSEDNICE SVETA FIHO

DIREKTOR

BORUT SEVER
BREDA OMAN, SEKRETARKA
TOMAŽ TIŠLER, VIŠJI STROKOVNI SODELAVEC
ANAMARIJA PETERKOVIČ, VIŠJA STROKOVNA SODELAVKA
VERONIKA STARIČ, ADMINISTRACIJA
ZUNANJE PODPORNE SLUŽBE

KOMISIJE

KOMISIJA ZA OCENJEVANJE IN PRIPRAVO PREDLOGOV ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV INVALIDSKIM ORGANIZACIJAM: VLADIMIR PEGAN - PREDSEDNIK, PETRA ZAJC - NAMESTNICA PREDSEDNIKA, ČLANI: MATEJA DE REYA, ŠPELA ŠUŠTERŠIČ, POLONA CAR, MIDHET HUSKIČ, LOJZE TOMAŽEVIČ
KOMISIJA ZA OCENJEVANJE IN PRIPRAVO PREDLOGOV ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV HUMANITARNIM ORGANIZACIJAM: HELENA ZEVNIK ROZMAN - PREDSEDNICA, GREGOR KOBAL - NAMESTNIK PREDSEDNICE, ČLANI: NUŠKA JERMAN, NATAŠA JAN, DRAGICA SAJKO, ŠPELA ZGONC, JANJA ZAVRŠNIK
KOMISIJA ZA PRIPRAVO AKTOV FIHO: MATEJA DE REYA - PREDSEDNICA, IZTOK MRAK, NUŠKA JERMAN, JOŽEF TIVADAR, MARTINA PISKAČ, TOMAŽ ČUČNIK

NADZORNI ODBOR

MAG. AMALIJA KLOPČIČ - PREDSEDNICA
MATJAŽ JUHART, namestnik Predsednice