Arhiv novic

Odpiranje prispelih vlog na Javni razpis za razporeditev sredstev FIHO za leto 2024

Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam, sta dne 26. in 27. 10. 2023 odprli vloge, prispele na podlagi Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2023, objavljenega v Uradnem listu RS št. 99/2023 dne 22. 9. 2023.

V predpisanem roku je vloge posredovalo 32 invalidskih organizacij in 82 humanitarnih organizacij. Vse invalidske organizacije so v vlogah zaprosile za sredstva v skupni višini 28.259.575,51 €, vse humanitarne organizacije pa v višini 16.091.583,90 €. Načrtovana razpisana sredstva za leto 2024 za invalidske organizacije so v višini 13.887.250,00 €, za humanitarne organizacije pa 7.477.750,00 €. Iz prispelih vlog je razvidno, da razpisana sredstva ne zadoščajo za pokrivanje potreb uporabnikov posameznih skupin in da bomo morali v prihodnosti vsi deležniki iskati različne rešitve za pomoč v skrbi za najbolj ranljive prebivalce naše države.