Besedilo Javnega razpisa FIHO za leto 2021

Svet FIHO je na 18. seji, dne 30.9.2020, sprejel finančni načrt za leto 2021, dne 8.10.2020 pa je na korespondenčni seji potrdil še besedilo Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2021.

JAVNI RAZPIS ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV FIHO V LETU 2021
je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 9.10.2020

Pri ocenjevanju vlog invalidskih in humanitarnih organizacij bosta Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam uporabili
Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO ter
Navodilo o uporabi meril za ocenjevanje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij

Vlogo za leto 2021 bo potrebno izpolniti in oddati preko spletnega programa FIHO Razpisi. Zadnji rok za oddajo je 9.11.2020. Pred izpolnjevanjem obrazcev v spletnem programu predlagamo, da si preberete
Vsebinska navodila za izpolnjevanje razpisa FIHO.

Organizacije se lahko za dodatne informacije glede priprave vlog za razpis obrnejo na strokovno službo FIHO na elektronski naslov razpis@fiho.si in na telefonsko številko +386(01) 500 77 00, vsak delovni dan med 9.00 in 11.00 uro.

Dostop do Spletnega programa Razpisi.

Na spletu lahko prebirate: