Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije

Jožica Filipčič

Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije (BKB) deluje že 28 let, na državni ravni in pokriva celotno območje Slovenije. Njihovo največje zadovoljstvo je videti, da je pomoč bolnikom in njihovim svojcem uspešna ter da z njihovo pomočjo lažje premagujejo težave, s katerimi se soočajo. Poslanstvo društva je usmerjeno v bolnika, v podporo njegovim potrebam in v krepitev odnosa »bolnik – zdravnik«, ki je eden najpomembnejših pogojev uspešnega zdravljenja.

Društvo izvaja mnogo različnih programov, med drugimi tudi program BOLNIK – BOLNIKU, kjer nudijo laično psihološko pomoč s strani posameznikov, ki so sami že prestali proces zdravljenja in se uspešno pozdravili. Izvajajo tudi Preventivni socialni program z zdraviliškim ali fizioterapevtskim zdravljenjem, organiziranim druženjem in izobraževanjem – pomagajo sofinancirati zdraviliško in fizioterapevtsko zdravljenje ter nudijo socialno pomoč socialno ogroženim članom društva in denarne pomoči za kritje posledic agresivnega zdravljenja. Pomembne društvene aktivnosti so usmerjene še na ozaveščanje in izobraževanje ter informiranje.

Finančna podpora FIHO je za Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije izredno pomembna, in sicer tako za delovanje društva kot za izvajanje programov. V društvu strokovni kader praviloma deluje prostovoljno in brezplačno, zato je več sredstev lahko namenjenih izvajanju programov. Brez sredstev FIHO bi društvo težko izvedlo programe, ki so usmerjeni v bolnika in njegovo vključevanje v družbo ter ozaveščanje in izobraževanje bolnikov in javnosti. Programi so prilagojeni bolnikom in niso financirani s strani države, finančno stanje bolnikov pa zaradi pogoste upokojitve ali delne upokojitve in posledično slabega finančnega stanja bolnikom in bivšim bolnikom ne dopušča financiranja teh aktivnosti.