Društvo Hospic

Renata Jakob Roban

Društvo Hospic z dolgoletnim delovanjem na področju celotne Slovenije skrbi za zagovorništvo in ohranjanje človekovega dostojanstva do naravnega konca. 

Za ohranjanje strokovnosti in za nudenje kvalitetnih storitev je potrebna redna evalvacija opravljenih aktivnosti ter sodelovanje z zaposlenimi in prostovoljci. Uporaba sredstev FIHO društvu omogoča uspešno koordinacijo članov društva, redne supervizije, dodatna izobraževanja in aktivnosti, ki so nujna za kakovost dela in motivacijo tako zaposlenih, kot prostovoljcev. 

Finančna podpora FIHA ima veliko vlogo pri zagotavljanju delovanja organizacije. Detabuizacija smrti, ki pomaga pri ozaveščanju splošne in strokovne javnosti o pomembnosti soočanja s temami kot so minljivost, žalovanje , izguba, smrt ter hkrati izobražuje na tem področju, je izjemnega pomena. Financiranje FIHA na tem programu, kot tudi na programu Prostovoljstva jim omogoča nadaljnje delovanje.