Društvo Projekt Človek

Suzana Puntar

Društvo Projekt človek je nevladna, humanitarna in neprofitna organizacija, ki izvaja programe za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti. Motivacijo za svoje humanitarno delo črpajo iz njihovega poslanstva in prepričanja, da je zasvojenost moč preseči ter iz številnih uspešnih zgodb, ki so jim bili priča v vseh 28 letih delovanja.

S pomočjo FIHO sredstev je bilo društvu omogočena izgradnja novega športnega igrišča, s tem pa omogočeno tudi bolj kvalitetno preživljanje časa v skupnosti številnim generacijam. Sofinanciranje nakupa opreme prispeva k boljšim pogojem bivanja, hkrati pa se uporabniki učijo skrbeti za odgovorno skrb za inventar in lastnino. Nakup kombija jim je omogočil boljšo mobilnost, saj se nekatere terapetske skupnosti društva soočajo s slabimi prometnimi povezavami. Večja mobilnost jim omogoča tudi številne pohode, izlete in obiske kulturnih prireditev, kar zmanjšuje občutek izolacije in omogoča večjo socialno vključenost uporabnikov.