Društvo Žarek

Ivanka Berčan

Društvo za delo z mladimi v stiski Žarek, ki deluje že od leta 2004, je nastalo iz želje po pomoči mladim, ki se zadržujejo na ulici ter v želji po pomoči odvisnikom od drog, alkohola ter njihovim staršem in svojcem.

Motivacijo za delo črpajo iz srca, saj je delo, ki ga opravljajo, prej poslanstvo kot služba. Največje zadovoljstvo jim prinašajo iskrice v očeh otrok in mladostnikov, ko so ponosni nase, ko uspešno zaključijo razred, ko uspejo najti tisti dober občutek sebe, se cenijo, verjamejo vase in svoje zmogljivosti, mladostniki, ki uspejo premagati izzive odraščanja in zdravo zaživeti svoje življenje. Zadovoljstvo jim predstavljajo uporabniki komune, ki najdejo smisel svojega življenja, pridobijo izobrazbo, delovne navade, ponovno najdejo stik s seboj, se vključijo v svet dela in si ustvarijo življenje, ki si ga zaslužijo. To so največja zadovoljstva celotne ekipe zaposlenih.