Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije (ZDGNS)

Matjaž Juhart, sekretar ZDGNS:

»Osebno bi si težko odpustil pasivnost in neangažiranost, ob zavedanju, da imam doma gluha starša, ki potrebujeta sistemsko podporo. Invalidske organizacije smo največkrat tiste, ki smo motorji in promotorji sistemskih sprememb, obenem pa tudi vir rešitev in predlogov. Ker je analiza državne skrbi pokazala, da je položaj oseb z izgubo sluha med najslabšimi, so sredstva Fundacije FIHO ključna za delovanje ZDGNS. Ta sredstva nadomeščajo in dopolnjujejo državno skrb, zato so življenjskega pomena pri zagotavljanju boljše kvalitete življenja za vse invalide. Sredstva Fundacije FIHO so prav tako izredno pomembna za sistemski razvoj znakovnega jezika ter vzpostavitev in krepitev pravic invalidov.«