Razpis 2023

Svet FIHO Svet FIHO je na 1. redni seji, dne 21.9.2022, sprejel finančni načrt za leto 2023 in potrdil besedilo Javnega razpisa za razporeditev sredstev FIHO v letu 2023.

Pri ocenjevanju vlog invalidskih in humanitarnih organizacij bosta Komisiji za ocenjevanje in pripravo predlogov za razporeditev sredstev FIHO invalidskim in humanitarnim organizacijam uporabili
Pravilnik o merilih in pogojih za uporabo sredstev FIHO  ter
Navodilo o uporabi meril za ocenjevanje finančno ovrednotenih letnih delovnih programov invalidskih in humanitarnih organizacij.

 

Vlogo za leto 2023 bo potrebno izpolniti in oddati preko spletnega programa FIHO Razpisi. Zadnji rok za oddajo je 24.10.2022. Pred izpolnjevanjem obrazcev v spletnem programu predlagamo, da si preberete

Vsebinska navodila za izpolnjevanje razpisa FIHO .

 

Organizacije se lahko za dodatne informacije glede priprave vlog za razpis obrnejo na strokovno službo FIHO na elektronski naslov info@fiho.si in na telefonsko številko +386(01) 500 77 00, vsak delovni dan med 9.00 in 13.00 uro.

 

Ostale priloge

Sklep o razporeditvi sredstev za 2024 za invalidske organizacije

Sklep o razporeditvi sredstev za 2024 za humanitarne organizacije

Zunanje aplikacije

Razpisi - spletni portal

Dokumentacija in pogoji za financiranje organizacij v tekočem letu.